Dân Sinh Media in San Jose

 
View Your Cart

There are no items in your cart.

 

Bộ Quân Phục Của Cha Tôi

Bộ Quân Phục Của Cha Tôi Image
Your Price:$15.00
Choose from 1 to 10:

There is no item of this product in your cart.Xin mời quý vị xem Bộ Quân Phục Của Cha Tôi cùng với toàn gia đình có con và cháu cùng xem. Con cháu của quý vị sẽ có dịp nhận ra những ngày tháng chinh chiến cùng với thời gian tù đày của quý vị gian khổ ra sao, và thế hệ trẻ sẽ cảm nhận được niềm hãnh diện lớn lao về cha ông của mình.
Ngay cả với sự thật rằng chúng ta đã thua trận, nhưng sự kiêu hùng, can trường và đặc tính nhân bản đầy tình người đã khiến những hình ảnh về người lính VNCH sáng ngời hơn bao giờ hết.

 
 
nner" alt="spinner" src="ccdata/images/spinner.gif" style="display: none; position: fixed; top: 50%; left: 50%; "/>