Dân Sinh Media in San Jose

 
View Your Cart

There are no items in your cart.

 

Kẻ Thắng Người Bại

Kẻ Thắng Người Bại Image
Your Price:$20.00
Choose from 1 to 10:

There is no item of this product in your cart.Họ là kẻ chiến thắng năm xưa!

Có phải chăng họ hay ta dở, họ giỏi ta kém, nên ta mới thua?

Không hẳn vậy.

Đã hơn 40 năm rồi, ai ai cũng nhìn thấy, ta thua vì thế thời, thời phải thế, khi quân Bắc Việt được cả khối Cộng Sản Nga Tàu và Đông Âu đỏ viện trợ dồi dào quyết tâm đánh chiếm VNCH.

Nay Nga đã đổ. Đông Âu đã tan. Để tránh mối nguy đổ xập theo, các lãnh tụ Cộng Sản Việt Nam đã chạy theo Tàu Cộng, bán đứng đất nước, luồn cúi ngoại bang để giữ đặc quyền đặc lợi cho riêng mình, cho con cháu và bè đảng của họ, bất kể dân chúng lầm than, bất kể họa dân tộc diệt vong gần kề, và bất kể họa bắc thuộc đang dần dần diễn ra.

Hôm nay chúng ta hãy nhìn lại cuộc chiến năm xưa để học lại bài học lịch sử và để cùng nhau tìm ra một sách lược diệt được Việt Cộng, đánh lại được Trung Cộng và giữ lại được một đất nước đang sắp bị rơi vào vực thẳm tối tăm.

Thua không có nghĩa là ta không có chính nghĩa.

Thua trận tháng 4 năm 1975 một lần không có nghĩa rằng ta bị diệt vong.

Bộ DVD
Kẻ Thắng, Người Bại- Cuộc Chiến Nhìn Từ Phía Người Thua Cuộc gồm có 2 dĩa, mỗi dĩa khoảng 60 phút, trình bày tham vọng nhuộm đỏ Miền Nam bằng mọi giá cũng như những diễn biến dẫn sự xụp đổ của Miền Nam và những yếu kém của VNCH.

Nay ta có thể xoay chuyển lịch sử đứng về phía ta được không?


 
 
nner" alt="spinner" src="ccdata/images/spinner.gif" style="display: none; position: fixed; top: 50%; left: 50%; "/>