Dân Sinh Media in San Jose

 
View Your Cart

There are no items in your cart.

 

Cuộc Chiến Của Cha Tôi

Cuộc Chiến Của Cha Tôi Image
Your Price:$20.00
Choose from 1 to 10:

There is no item of this product in your cart.Có phải chăng thế hệ người lính VNCH sắp qua đi? Đang nhạt phai dần? Và không còn ảnh hưởng gì đến diễn biến hiện nay của đất nước thêm nữa?

Không. Chắc chắn là không?

Trận hải chiến Hoàng Sa 1974 đang được chính Cộng Sản kể lại.

Chẳng bao lâu nữa, và hơn bao giờ hết, thế hệ con cháu trong và ngoài nước sẽ cần đến tấm gương dũng liệt của những người lính VNCH như Nguyễn Khoa Nam, Lê Văn Hưng, Trần Văn Hai, Lê Nguyên Vỹ, Phạm Văn Phú, v.v.. để lấy lại sự can đảm, đứng lên chống lại bạo quyền và giặc ngoại xâm.

Từ hơn 40 năm qua, Cộng Sản Việt Nam đã làm tinh thần cả một dân tộc bị băng hoại, trở thành đê hèn và hoàn toàn mất nhuệ khí. Nay, đã đến lúc dân tộc Việt Nam cần có những hình ảnh thật sự anh hùng để tìm được chỗ dựa tinh thần, lấy lại được hào khí cũng như dựng lại được truyền thống để tăng sức mạnh, phất cao được ngọn cờ đấu tranh đang rất cần hiện nay.

Bộ DVD
Cuộc Chiến Của Cha Tôi gồm có 2 dĩa, mỗi dĩa dài khoảng 60 phút. Nội dung của bộ DVD là những câu chuyện anh hùng về người lính VNCH trong cuộc chiến tranh Quốc-Cộng năm xưa, từ những hành động anh hùng ngoài chiến trận cho đến những hành động đầy khí phách can trường khi sa cơ thất thế, cho đến hình ảnh của một người cha hết lòng chăm lo gia đình, hy sinh mọi mặt, cố gắng tận sức để mang cho bằng hết bầu đoàn con cháu sang Mỹ vui hưởng tự do và no ấm.

Cuộc Chiến Của Cha Tôi có sự tham dự của 12 người con lính tiêu biểu, nhân danh mọi người con lính ở khắp nơi, cùng lên tiếng nói vinh danh thế hệ cha anh của họ.

 
 
nner" alt="spinner" src="ccdata/images/spinner.gif" style="display: none; position: fixed; top: 50%; left: 50%; "/>