Dân Sinh Media in San Jose

 
View Your Cart

There are no items in your cart.

 

Dân Sinh Store

Untitled Document


DÂN SINH MEDIA
1445 Koll Circle, Suite 113. San Jose, CA 95112. USA
(408) 392-9923
chuongtrinhdansinh@yahoo.com

Quý vị có thể đặt mua DVD
và trả bằng credit card qua hệ thống paypal online ngay trong website này,
rất tiện lợi, nhanh chóng và an toàn.

Những quý vị ở Hoa Kỳ nếu mua bằng chi phiếu hoặc money order
xin ghi trả cho Dân Sinh Media
và gửi về theo địa chỉ ghi bên trên.

Quý vị ở ngoài nước Mỹ như bên Âu Châu, Canada, hoặc Úc Châu,
xin vui lòng mua online và trả bằng credit card.

Thành thật cám ơn quý vị.
DÂN SINH MEDIA