Dân Sinh Media in San Jose

 
View Your Cart

There are no items in your cart.

 

Dân Sinh Store

Untitled Document


DÂN SINH MEDIA NETWORK
www.dansinh.org

DÂN SINH MEDIA
hân hạnh giới thiệu 3 tác phẩm DVD
sẽ được phát hành vào ngày 27 tháng 1 năm 2014

CHUYẾN HẢI HÀNH CUỐI CÙNG
VỊ TỔNG TƯ LỆNH
TÌNH KHÚC CHO EM

Quý vị có thể đặt mua DVD ngay hôm nay.

Quý vị có thể trả bằng credit card qua hệ thống paypal online ngay trong website này,
rất tiện lợi, nhanh chóng và an toàn.

Những quý vị ở Hoa Kỳ từng quen thuộc cách gửi thư đặt mua DVD do Dân Sinh phát hành trước đây bằng chi phiếu hoặc money order, quý vị vẫn có thể mua qua thư nếu muốn.
Chi phiếu hoặc money oder xin ghi trả cho Dan Sinh Media.

Quý vị ở ngoài nước Mỹ như bên Âu Châu, Canada, hoặc Úc Châu,
xin vui lòng mua online và trả bằng credit card.

Xin quý vị hiểu rằng mua DVD trực tiếp từ Dân Sinh là quý vị đang giúp và khích lệ chúng tôi tiếp tục cố gắng thực hiện những câu chuyện lịch sử giá trị nhằm lưu truyền lại cho thế hệ mai sau biết những sự thật của lịch sử mà chế độ Cộng Sản tại Việt Nam chỉ muốn xóa nhòa và sách sử thế giới đã không đoái hoài tới.

Mọi liên lạc xin email về chuongtrinhdansinh@yahoo.com.
Hoặc gửi thư về
1445 Koll Circle, Suite 113
San Jose, CA 95112
U.S.A.
1-408-392-9923

Bây giờ, xin mời quý vị xem trailers chiếu thử và lời giới thiệu từng DVD ở trang trong.
Sau đó, xin đặt mua DVD ngay hôm nay.
Thành thật cám ơn quý vị.
DÂN SINH MEDIA